INFORMACIÓ INSCRIPCIONS CURS 2018-19

Recordeu que el día de les inscripcions cal portar els papers omplerts i el carnet de Compex

 

Full amb el Reglament de protecció de dades
Full d’inscripció
Programa activitats Curs 2018-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRE 2018